Supermicro Mbd-X12Dpl-Nt6-B (MBDX12DPLNT6B)

4 530,00

Opis

Premiere Multimedia Wychowanie Do Aktywnego Udziału W Życiu Gospodarczym (premiere_wych_gosp)

Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym – to multimedialny poradnik komputerowy, którego zadaniem jest zaznajomienie z tematyką szeroko pojętej przedsiębiorczości.Główne informacje:Wersja językowa: polskaIlość stanowisk:w zależności od licencjiTyp licencji: niekomercyjnaWażność licencji: wieczystaWychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym to program dedykowany do pracy na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości, wychowania do aktywnego udziału w życiu gospodarczym, w ramach godzin wychowawczych a także jako materiał pomocniczy na zajęciach w zakresie preorientacji zawodowej. Przeznaczony dla klas gimnazjalnych (uwzględnia treści nauczania określone w podstawie programowej) jak również do szkół ponadgimnazjalnych, gdzie może być wykorzystany jako wprowadzenie w tematykę przedsiębiorczości. Wysoką efektywność nauki zapewnia bogata baza ćwiczeń i zadań aktywizujących, kwestionariusze testowe a także czytający materiał dydaktyczny lektor. Występuje możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych jak i grupowych.Zagadnienia analizowane w poradniku:w świecie gospodarki (wyjaśnienie jak działa gospodarka w kraju i na świecie oraz jakie prawidłowości w niej rządzą, codzienne uczestnictwo w gospodarce przez każdego z nas a także wpływ zdarzeń gospodarczych na życie każdego człowieka)gospodarka rynkowa a inne systemy ekonomiczne (funkcjonowanie gospodarki rynkowej, różnice między innymi systemami gospodarczymi, zaznajomienie się z podstawowymi zasadami działania mechanizmu rynkowego)konsument na rynku (zachowanie konsumenta na rynku oraz podejmowanie przez niego decyzji gospodarczych)przedsiębiorstwo (funkcjonowanie przdsiębiorstwa)wybrane problemy makroekonomiczne (czynniki wpływające na rozwój gospodarczy, pojęcie budżetu państwa oraz jakie problemy gospodarcze napotyka Polska i inne kraje)Polska w gospodarce międzynarodowej (znaczenie wymiany międzynarodowej, korzyści, jakie czerpie Polska z handlu zagranicznego a także funkcjonowanie Unii Europejskiej)po dalej po gimnazjum? (rozważania o swojej przyszłości)rozpoznanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych (sprawdzanie swoich uzdolnień, cech osobowości i predyspozycji zawodowych oraz jakiego rodzaju zawód pasuje do danej osoby, pełnienie ról w grupie a także pojęcie asertywności)czego oczekuje rynek pracy (zawody z przyszłością, określenie umiejętności, predyspozycji i cech osobowości kwalifikujących do wykonywania takich zawodów)prezentacja na rynku pracy (sposoby prezentowania swoich umiejętności na rynku pracy, informacje dotyczące pisania życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego a także jak odpowiadać na pytania postawione przez pracodawcę podczas rozmowy kwalifikacyjnej.Program Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym został opracowany ze współpracą z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Zalecany jako wprowadzenie do rozbudowanych materiałów zawartych w poradnikach serii ABSOLWENT.

: Programy edukacyjne

microsoft powerpoint pierwsze wydanie, ile zarabiacie 2018 forum, tablet i laptop w jednym, magister informatyki, jak podłączyć ps4 do internetu przez kabel, baza danych sklep, słownik angielskiego polski, pko ba, oprogramowanie crm, uwaga dotycząca bezpieczeństwa został zhakowany, sql kwerendy, java kolekcje, praca biurowa brzeg, szkoła zabija kreatywność, potęga potęgi bez nawiasu, zamiana stopni dziesiętnych na stopnie minuty sekundy excel, zbigniew kowalski, winxp

yyyyy