Lenovo RD450 (70Q9000WEA)

7 308,80

Opis

dGCS BIzNESMEN dGCS Magazyn Infor System – 1 firma / 3 stanowiska

Magazyn DGCS System (dawniej Magazyn Biznes Infor System) to zintegrowany system wspomagający prowadzenie firmy w zakresie sprzedaży i gospodarki materiałowej. Przeznaczony dla firm handlowych, usługowych i produkcyjnych o różnym profilu działalności. Umożliwia wystawianie dokumentów magazynowych, zakupu, sprzedaży, produkcji, dokumentów kasowych, bankowych oraz wielu istotnych dla działań firmy formularzy i zestawień. Prowadzi kontrolę zobowiązań i należności. Elastyczna konstrukcja aplikacji pozwala na edycję i rozbudowę funkcjonalności do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dodatkowa opcja pracy przez internet, daje unikalną możliwość pracy z dowolnej lokalizacji. Dane z modułu magazynowego mogą być również zdalnie przesyłane do programów księgowych. Może pracować na różnych systemach operacyjnych: Windows, Mac OS, Linux oraz Unix. SPRZEDAŻ – ZAKUP kompleksowe prowadzenie gospodarki magazynowej, usług oraz produkcji, wystawianie dokumentów zakupu (faktury zakupu, WNT, RR, dokumenty PZ), wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury, faktury uproszczone, VAT marża, WDT, faktury wewnętrzne, eksportowe, rachunki), sprzedaż bezrachunkowa (paragon oraz faktury do paragonów), obsługa pozostałych dokumentów handlowych (m.in. PW, RW, MM, WZ i faktur do WZ), obsługa akcyzy węglowej, zamówienia od dostawców i odbiorców, z obsługą faktur zaliczkowych i PRO FORMA, generowanie dokumentów w formatach: pdf, xls, xml, rtf, html, generowanie dokumentów w postaci elektronicznej i możliwość wysyłki e-mailem bezpośrednio z programu, obsługa zamówień i ofert na podstawie, których można generować dokumenty sprzedaży, korekty i edycja wszystkich dokumentów, wzorce zamówień, wysyłanie zamówień i faktur PRO FORMA pocztą elektroniczną, obsługa realizacji zamówień, faktury wystawiane cyklicznie – automatyzacja, sprzedaż na tzw. Wartość np. sprzedaż paliw, zakupy niemagazynowe uwzględnione w rejestrze VAT, kartoteki wszystkich wystawionych dokumentów, pełna kontrola stanów magazynowych, możliwość prowadzenia magazynu według FIFO lub LIFO, inwentaryzacja, niezależne rabaty dla każdej pozycji, rabaty dla kontrahenta, rabaty dla grup towarowych, pełna obsługa wielowalutowości z możliwością pobrania aktualnego kursu walut z serwera NBP przez Internet, etykiety towarowe, cenniki walutowe, możliwość pracy z dowolną ilością magazynów i cenników, współpraca z drukarkami fiskalnymi: Posnet, Elzab (Mera, Omega, FP600), Innova-Profit, Novitus (Vivo, Wiking), Elemis Giga, Fasy Shamal, Torell Andros, obsługa kas fiskalnych: POSNET:ECR, Perfect, Bingo Plus,NEO, ELZAB:System, Alfa, Alfa Plus, Alfa Super, Alfa Lux, Alfa Extra, Delta, Delta Lux,Jota, Mini, Eco, NOVITUS: Tango,Tango Plus, System, Fiesta, Małe Tango, Rumba, Bonita, Bravo, Frigo, PS 3000, ELEMIS, FASY, obsługa czytników kodów kreskowych, szybkie wyszukiwanie: towarów, usług, kontrahentów, podgląd informacji o towarze podczas sprzedaży i przyjęć, podgląd informacji o kontrahencie podczas sprzedaży i zakupów, eksport do programów FK. Nowy rodzaj faktury – Faktura „odwrotne obciążenie” Rozliczenia podatku VAT lub podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze dokonuje nabywca. Nowy rodzaj faktury – Faktura „samofakturowanie” Faktura wystawiona przez nabywcę w imieniu dostawcy, możliwość współpracy ze sklepami internetowymi oraz allegro za pomocą dodatkowych synchronizatorów, zmniejszanie i zwiększanie czcionki w oknach programu, możliwość wyświetlania zdjęcia towaru w oknie głównym programu, drukowanie grafik w dolnej części dokumentów sprzedaży np. informacji o promocji, certyfikatów, pieczątek i innych, drukowanie dodatkowego opisu na dokumentach sprzedaży, nad i/lub pod podpisami osób wystawiających i odbierających dokument, wydruki dokumentów sprzedaży w dowolnym języku np. wyłącznie polski lub wyłącznie angielski lub polsko/angielski, możliwość wystawiania dokumentu na podstawie dokumentu PZ/FZ, pobieranie danych klientów z GUS do Słownika kontrahentów na podstawie wprowadzonego numeru NIP, schowek na dokumenty w oknie głównym programu, drukowanie kodu BIC/ SWIFT na dokumentach sprzedaży w obcej walucie, drukowanie kilku rachunków bankowych na dokumentach sprzedaży, informacja o łącznej wadze towarów znajdujących się na dokumencie, możliwość wyboru rachunku bankowego (spośród zdefiniowanych w programie), który ma zostać użyty podczas wydruku dokumentu, automatyczne tworzenie kopii zapasowych, obsługa numerów partii, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA (własne, kontrahentów) rozliczenia z kontrahentami, kontrola należności i spłat zaległości, noty odsetkowe, kalkulator odsetek, powiązanie z dokumentami kasowymi i bankowymi, kartoteka płatności. SŁOWNIKI – DEFINICJE towarów, usług i grup towarowych, kontrahentów i grup kontrahentów, magazynów – dowolna ilość magazynów, cenników – dowolna ilość cenników w dowolnej walucie, rabatów, stawek VAT, form płatności, jednostek miar, walut, kursów walut, odsetek, zadań, kont bankowych. JPK generowanie i wysyłka poniższych plików JPK bezpośrednio z programu: – JPK_VAT (ewidencje zakupu i sprzedaży VAT), – JPK_MAG (magazyn), – JPK_FA (faktury VAT). pobieranie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). RAPORTY, ZESTAWIENIA sprzedaży i zakupów wg różnych kryteriów, towarów, ruch towaru, stanów magazynowych, przyjęć, wydań i przesunięć towaru, zestawienia zbiorcze: zakupów, sprzedaży, płatności, zysku ze sprzedaży, rejestr zakupów i sprzedaży VAT, rozliczenie VAT, zestawienie sprzedaży operatora – sprzedawcy, eksport wydruków, zapis raportów do popularnych formatów pdf, xls, xml, html, rtf, obsługa raportów przez WWW, raporty w postaci graficznej. KASA wystawienie dokumentów KP, KW i raportów kasowych, kartoteka KP i KW, obsługa wielu kas, konfiguracja i definiowanie danych kasy. PRZELEWY wystawianie dokumentów bankowych: przelewy zwykłe, US, ZUS, wpłaty, obsługa wyciągów bankowych, kartoteka przelewów i wpłat, obsługa wielu kont bankowych, import wyciągów bankowych. INNE rozbudowana konfiguracja programu, np. dowolny sposób numeracji dokumentów, logo na dokumentach, możliwość zmiany wyglądu interfejsu graficznego użytkownika, wykorzystanie Internetu: wysyłanie alarmów przez e-mail i sms, np. osiągnięcie minimalnych stanów magazynowych, zadłużenia kontrahenta, wysyłanie zamówień pocztą elektroniczną, współpraca z aplikacją e-sklep, załączoną do programu, pobieranie uaktualnień z poziomu programu, różne szablony wydruków wystawianych dokumentów, użytkownicy – rozbudowane prawa dostępu, intuicyjne tworzenie kopii bezpieczeństwa, proste odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa, pilot programu, z którego dostępne są najczęściej używane funkcje sterowany statystyką, możliwość dodania zdjęcia towaru oraz dodatkowego opisu, możliwość rozszerzenia funkcjonalności o moduły zaawansowane, import danych z Fakturowania Infor System, współpraca z programami Księga Przychodów i Rozchodów Infor System, Księga Handlowa Infor System. import danych z Magazynu Multi dla DOS, importuje dane z programu Magazyn Biznesmen i Magazyn Biznesmen mała firma (słowniki towarów i usług, stany magazynowe oraz słownik kontrahentów), możliwość pobrania danych do programu w formacie .xls (Excel), co umożliwia przeniesienie danych początkowych z innego programu.

DGCS: Zarządzanie firmą

przezroczystość gimp, układ klawiszy, pulpit windows, faktura korygująca 2021, gus wyszukiwanie po nip, komputer odra 1305, optima cena, wskaźniki efektywności produkcji, back end developer zarobki, rysuj wykres funkcji, praca w dubaju 2018, ujemna delta, google + koniec, wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy w jednym miesiącu, kiedy koniec wojny na ukrainie przepowiednie, wyszukiwarka google autor, product management marketing

yyyyy