GALERIA PAPIERU Photo Gloss 240g A4

23,37

Opis

C-Geo Edycja 2012 duł „Odległości od płaszczyzny”

Moduł ten opracowany w ramach programu C-GEO pozwala na przeliczenie współrzędnych XYZ mierzonego obiektu z układu pomiarowego na układ projektowy. Transformacja zachowuje skalę dlugości, natomiast dokonuje obrotu i przesunięcia w przestrzeni 3D.Moduł ten ma zastosowanie np. przy pomiarach elementów kadłubów okrętowych lub innych wielkogabarytowych obiektów (nadwozia autobusów, lokomotyw), które należy skontrolować aby uzyskać informację czy zostały wykonane zgodnie z projektem.Transformowane są wszystkie współrzędne punktów obiektu (XYZ) jednocześnie i jest możliwość wyznaczenia odchyłek od wymiarów teoretycznych, przy założeniu bezbłędnych trzech punktów obiektu.Dla szybkiego uzyskania współrzędnych do obliczeń przydatne są tachimetry bezlustrowe o dużej dokładności pomiaru odległości i kątów. Ponadto, jeżeli zachodzi konieczność pomiaru obiektu z kilku stanowisk, można to zrobić, wykorzystując konstrukcje typu wcięcie wstecz itp., aby uzyskać współrzędne punktów w jednym układzie współrzędnych.Danymi są współrzędne XYZ pozyskane w dowolny sposób, np.:- obliczone na podstawie danych obserwacyjnych w module Tachimetria i zapisane do tabeli roboczej,- wprowadzone bezpośrednio do roboczej tabeli współrzędnych programu.Współrzędne te należy zaznaczyć w tabeli współrzędnych i poprzez funkcję Kopiuj/Wklej wkleić do modułu „Odległości od Płaszczyzny”. Następnie, należy uzupełnić dane punktów wartościami współrzędnych „wzorcowych” – W, H, G (szerokość, wysokość i głębokość).Po wykonaniu obliczeń, wyniki są widoczne po wybraniu w okienku rodzaju danych:- Współrzędne (z instrumentu),- Odległości po transformacji – wartości W, H, G po transformacji,- Różnice odległości – w tym wypadku są podane odchyłki pomiędzy wartościami wzorcowymi a wartościami po transformacji.Dane i wyniki można także przeglądać w jednostkach: m- metry, dm- decymetry, cm i mm.Aby wydrukować wyniki lub utworzyć raport – dostępne są odpowiednie ikonki – drukowania i zapisu do raportu.

SoftLine: Pozostałe oprogramowanie

cytaty o wojnie na ukrainie, szablon liści do wydruku, wiadomości onet tvn24, b-drzewo, awatia fb, jak zaksięgować fakturę zakupu, przelicznik mil na km/h, spółki technologiczne gpw, laptopy 2021, dyrektor it zarobki

yyyyy